Att utöva en idrott

 Att idag utöva en idrott är inte en självklarhet för alla. Vissa idrotter kanske kostar för mycket för att en familj ska kunna ha råd att låta sina yngre medlemmar kunna vara med på den idrotten. Det finns många föreningar som försöker ta ut så liten avgift som möjligt för att så många som möjligt ska ha råd att delta.Helt klar så är de flesta klubbar idag i behov av pengar för att få sin verksamhet att gå runt. Även de större sportföreningar som finns arbetar hårt för att få ekonomin att gå i hop. Att ekonomi och idrott hör i hop har vi skrivit om tidigare i en artikel och frågan är vem som ska ställa sig bakom de som inte har råd att idrotta.Det är nyttigt för våra unga att vara med och utöva någon form av idrott och självklart så arbetar föreningar av olika slag för att så många som möjligt ska kunna vara med på olika träningar och liknande. Det finns även privata initiativ som skapar möjlighet för barn och ungdomar som kanske inte har möjlighet ekonomiskt att delta i olika aktiviteter som idrottsföreningar ordnar.Det vore självklart att alla som vill skulle kunna utöva någon form av idrott. Vi kan alla bidra på något sätt så att föreningar och andra har råd att ta emot så många som möjligt till sina aktiviteter. Dra ditt strå till stacken.