Ideella föreningar

De allra flesta idrottsföreningar är en ideell förening. Detta innebär att de måste följa de regler som Skatteverket satt upp gällande vad som gäller för en ideell förening. Samtidigt är många av dessa idrottsföreningar även knutna till ett idrottsförbund vilket gör att man även måste ta hänsyn till vilka regler som detta förbund har satt upp.Det som karakteriserar en ideell förening (enligt Skatteverket) är att målet inte ska vara ekonomiskt. Varken föreningen eller dess medlemmar ska tjäna på att föreningen drivs. Det är istället aktiviteterna som ska stå i fokus.Det finns flera olika inriktningar på ideella föreningar och en idrottsförening faller under ”Allmännyttig förening”. Det betyder att de enbart skattar för rörelseinkomster samt eventuell fastigheter. Dessutom behöver de inte betala skatt för vissa specifika inkomster. Det är detta som gör att det är ekonomiskt fördelaktigt att ha en förening istället för ett forma laget som ett Aktiebolag. För att en ideell förening ska klassas som allmännyttig så krävs det att 90-95% av verksamheten har just fokus på att främja ett allmännyttigt ändamål exempelvis erbjuda fotboll eller andra aktiviteter.Utöver det finns även krav på öppenhet. Det innebär exempelvis att en sådan förening inte får vägra någon person inträde. Självklart krävs det att man har ett intresse och delar åsikterna som föreningen har men att man därefter släpps med. Detta blir däremot en sanning med viss modifikation. Flera ideella idrottsföreningar nekar ungdomar tillträde av flera olika orsaker. Det kan vara att laget är fullt eller att man inte har tillräckliga kunskaper. Det krav på öppenhet, som beskrivs på skatteverkets hemsida, är alltså inte helt rättvist speglande verkligheten.