Idrott viktigt för barn och ungdomar

För att barn och ungdomar ska få den bästa möjliga starten i livet är det viktigt att de rör på sig. Det kan handla om att vara ute i naturen, leka med kompisar eller att vara medlem i någon idrottsförening.Det finns många positiva sidor av idrott. Det ger barn och ungdomar en hälsosammare livsstil som också på ett psykologiskt plan ger dem större självförtroende, tillfredsställelse, gemenskap och förmåga att koncentrera sig även i skolan.Vad gäller fysiken så minskas risker för skador. Kroppens blir starkare och det ger barnet förutsättningar för att växa och utvecklas på bästa sätt.Träning för barn och ungdomar ska ha som utgångspunkt att framförallt vara något roligt. Det finns många olika sporter så det är en bra idé att pröva sig fram och se vad barnet tycker bäst om. Det ger den bästa förutsättningen för att barnet ska fortsätta även i tonåren och i vuxen ålder. Om barnet trivs bra i en föreningen har det också lättare för att känna gemenskap och kan då lättare få nya vänner.