Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet kom till den 31:e maj 1903. Från början hette det Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund. Det är ett förbund som har som uppgift att upplysa och föra fram sport och idrottsfrågor i Sverige. Förbundet vill att Sveriges befolkning ska må bra och leva ett hälsosamt liv tack vare idrott. Idrott ska vara lättillgängligt och öppet för alla, oavsett förutsättningar, och idag har Riksidrottsförbundet över 3 miljoner medlemmar.Kanske dess mest betydelsefulla uppgift är att representera idrotten och vara en slags mellanhand till politiker samt olika myndigheter. Man vill få upp ögonen för nya idéer och visa hur viktigt det är för samhället med idrott.Det handlar inte bara om vem som kom först eller om att ha något att göra efter skolan och jobbet. Det ligger något ännu viktigare bakom Riksidrottsförbundets arbete. Det handlar om att de vill bygga en gemenskap så att vem som helst kan vara med på lika villkor samt att det ska vara lätt att utöva idrotter.Tack vare Riksidrottsförbundet stärks idrotten i Sverige och det bidrar till att allt fler i befolkningen kan vara med, som i det långa loppet leder till ett samhälle med färre hälsoproblem.