Vad är ungdomsfotboll?

Enligt Svenska Fotbollsförbundet klassas ungdomsfotboll som den fotboll som utövas av ungdomar som är så pass unga att de inte hamnar inom junior- eller seniorfotboll. Det betyder att en spelare hamnar inom denna kategori till det året som spelaren blir 17 år. Det är alltså inte födelsedagen som avgör utan det kalenderår som spelaren kommer att fylla 17 är det sista kalenderår som spelaren spelar ungdomsfotboll. Sedan tar juniorfotboll över upp till kalenderåret som spelaren fyller 19 år. Det år som spelaren sedan fyller 20 år kommer han/hon klassas som senior.Däremot är det vanligt att man inte särskiljer på ungdomsfotboll och juniorfotboll. I dessa fall säger man junior till spelaren blivit senior.